เครื่องวัดเสียง
หมวดหมู่สินค้า: เครืองมือตรวจสภาพรถ

26 มกราคม 2562

ผู้ชม 474 ผู้ชม

รายละเอียดและคุณสมบัติ

เครื่องวัดเสียง ยี่ห้อ TES   
รุ่น  1350A
ไมโครโฟน  0.5 นิ้ว
การแสดงค่า    ตัวเลขสี่หลัก
ค่าความละเอียดในการแสดงผล  0.1 dB
ช่วงเวลาการแสดงค่า  0.5 วินาที
ช่วงเวลาการเปลี่ยนค่า  FAST = 0.125 วินาที
                              SLOW = 1.0 วินาที

ระดับความถี่ที่สามารถวัดได้  Lo = 3.5 ~ 100 dB / Hi = 65 ~ 100 dB
ค่าความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 2 dB
การปรับค่ามาตรฐาน 94 dB
ระบบไฟ   แบตเตอร์รี่  006P  9 โวลท์
ขนาด 240x68x25 mm
น้าหนัก 210 กรัม